logo

Keramzyt

Keramzyt to wytwarzane z glin pęczniejących kruszywo lekkie o wyjątkowych właściwościach, które są wysoko cenione w branży budowlanej. Bardzo dobra izolacyjność termiczna i lekkość wynikające z porowatości czynią z keramzytu doskonały materiał do dociepleń stropów, ścian fundamentowych i podłóg na gruncie. Natomiast materiały z keramzytobetonu dodatkowo charakteryzują się wysoką izolacyjnością akustyczną i paroprzepuszczalnością.

Czamaninek

Keramzyt należy do materiałów stosowanych w budownictwie od lat. Choć w tym czasie metody produkcji tego kruszywa lekkiego były doskonalone, to pozostaje ono jednym z lepiej przebadanych i sprawdzonych na rynku. Sam proces produkcji polega na wypalaniu w temperaturze ok.# 1150-1200o Celsjusza glin pęczniejących po ich uprzednim rozdrobnieniu. Wykorzystuje się w tym celu piece obrotowe, w których keramzytowi nadawany jest kulisty kształt. W wysokiej temperaturze glina powiększa swoją objętość, a uformowane kulki stają się wysoce porowate i wytrzymałe dzięki zewnętrznej powłoce ceramicznej. Standardem jest sortowanie keramzytu zgodnie z frakcjami od 0-4 mm po 10-20 mm. Ciężar objętościowy keramzytu w zależności od frakcji, zastosowanej gliny i metody produkcji waha się między 220 a 600 kg/m3.

Dostępne frakcje keramzytu

Keramzyt Leca 10-20
Keramzyt Leca 10-20
Porowate, lekkie i wytrzymałe kruszywo ceramiczne, powstałe przez wypalenie wysokoilastej gliny
Do konstrukcji lekkich nasypów drogowych, zasypki konstrukcji oporowych i inżynierskich oraz podbudów drogowych i pomocniczych. Sprzedaż w big-bagach po 1 m3 keramzytu w big bagu.
Wymiary Keramzyt Leca 10-20

Naturalnie doskonały materiał budowlany

Spośród wszystkich naturalnych kruszyw lekkich keramzyt charakteryzuje się najlepszą powtarzalnością parametrów i ich trwałością w czasie. Dlatego jest powszechnie stosowany do produkcji betonów lekkich i zapraw ciepłochronnych. Znakomicie sprawdza się również w mieszankach betonowych przewidzianych do stosowania przy wytwarzaniu elementów wibroprasowanych.

Zarówno keramzyt jako kruszywo układane w warstwach posadzki, jak również produkty z keramzytobetonu charakteryzują się znakomitą izolacyjnością termiczną i akustyczną. Co ważne, parametry te pozostają na bardzo dobrym poziomie nawet przy długotrwałym działaniu wilgoci. Pustaki i bloczki keramzytobetonowe nie wykazują podciągania kapilarnego i charakteryzują się niskim oporem dyfuzyjnym, dzięki czemu ściana z keramzytu szybko oddaje wilgoć do pomieszczenia, regulując tym samym wilgotność. Pod tym względem pustaki keramzytobetonowe dystansują konkurencję wykazując blisko trzykrotnie wyższą paroprzepuszczalność od produktów z gazobetonu. Należy pamiętać, że idealnie suche warunki, w których określane są parametry izolacyjne produktów budowlanych w żadnym budynku nie występują, zatem niezwykle ważna jest szybkość oddawania wilgoci do otoczenia.

Nowoczesna technologia produkcji elementów z keramzytobetonu pozawala także na uzyskanie izolacyjności akustycznej Rw nawet na poziomie 58dB już przy zaledwie 18 cm grubości przegrody. Osiągnięcie takich wyników przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiego ciężaru objętościowego elementów murowych to oczywiście zasługa właściwości keramzytu. Również stosowany jako jedna z warstw wykończeniowych stropu zdecydowanie poprawia jego izolacyjność akustyczną. Jeszcze lepsze efekty można osiągnąć, kiedy zastosuje się strop gęstożebrowy z pustakami keramzytobetonowymi, np. z linii Czamaninek EU.

Czamaninek
Niepalny i obojętny chemicznie

Niepalny i obojętny chemicznie

Niewrażliwy na działanie wody, pleśni oraz grzybów

Niewrażliwy na działanie wody, pleśni oraz grzybów

Doskonale izolujący termicznie

Doskonale izolujący termicznie

Współczynnik przewodzenia ciepła nawet do ok. 0.08 W/(mK) dla kruszywa o gęstości ok. 250 kg/m3

O bardzo dobrej izolacyjności akustycznej

O bardzo dobrej izolacyjności akustycznej

Mrozoodporny

Mrozoodporny

Ochrona radiestezyjna

Ochrona radiestezyjna

Neutralizacja promieniowania pochodzącego od cieków wodnych

Ekologiczne rozwiązanie budowlane

Ekologiczne rozwiązanie budowlane

Koniec z podciąganiem kapilarnym

Największą zmorą ścian fundamentowych w tradycyjnie wykonywanych budynkach jest podciąganie kapilarne wody przez bloczki betonowe. Struktura bloczków sprawia, że niepożądana woda może łatwo infiltrować ścianę fundamentową, doprowadzając do stopniowej degradacji i obniżenia wytrzymałości ściany. Dlatego tak ważne jest precyzyjne wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w poziomie ławy, izolacji pionowej oraz izolacji podłogi na gruncie. Można jednak zrobić więcej, by ściana była zawsze sucha i utrzymywała deklarowane parametry przez cały okres użytkowania budynku. Wystarczy zastosować bloczki na bazie keramzytu.

Dodanie kruszywa keramzytobetonowego do odpowiednio zaprojektowanej mieszanki betonowej praktycznie eliminuje problem podciągania kapilarnego. Należy przy tym pamiętać, by nie mylić paroprzepuszczalności tego zjawiska z dyfuzją pary wodnej. Paroprzepuszczalność jest bowiem jak najbardziej pożądana, z kolei podciąganie kapilarne to jedna z najczęściej spotykanych przyczyn degradacji ściany fundamentowej.

Czamaninek

Zastosowanie wysokiej jakości keramzytu to podstawa w produkcji pustaków i bloczków ściennych oraz nadproży czy pustaków stropowych. Tylko odpowiednio uformowane kruszywo gwarantuje wysoką wytrzymałość. Ważna jest też technologia produkcji elementów. Firma Czamaninek dysponuje najnowocześniejszą linią do produkcji pustaków i bloczków keramzytobetonowych. Pełna automatyzacja i kontrola warunków, w których beton lekki dojrzewa i osiąga docelową wytrzymałość to wyznacznik najwyższego standardu. Tylko takie podejście daje pewność, że zalety keramzytu zostaną w pełni wykorzystane.