logo

Fundament Liatop Start

System Czamaninek obejmuje kilka typów bloczków betonowych na bazie keramzytu, które przeznaczone są do wykonywania ścian fundamentowych. Podstawowym rozwiązaniem na fundament jest bloczek Liatop Start, który przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości na ściskanie na poziomie 15MPa, gwarantuje poprawę izolacyjności termicznej przegrody oraz dzięki mniejszemu zagęszczeniu spoin i swojej strukturze całkowitą eliminację podciągania kapilarnego. Liatop Start to także mniej murowania dzięki większym wymiarom bloczka. Uzupełnieniem oferty są bloczki BF-38 o podwyższonej izolacyjności termicznej oraz bloczki o mniejszych wymiarach, pozwalające na skonstruowanie ściany fundamentowej przy minimalizacji docinania.

Porowata powierzchnia

Porowata powierzchnia

Wyraźna faktura powierzchni ułatwia tynkowanie oraz zwiększa przyczepność wykończenia do ściany

Zamki pióro-wpust

Zamki pióro-wpust

Likwidacja spoiny pionowej przyspiesza i ułatwia prace murarskie, a ściana ma lepszą izolacyjność termiczną

Ciepły

Ciepły

Zastosowanie keramzytu poprawia parametry izolacyjne ściany zarówno pod względem akumulacji ciepła jak i jego przenikania

Paroprzepuszczalny

Paroprzepuszczalny

Lekka mieszanka keramzyto-betonowa pozwala na naturalne "oddychanie" ściany co zapewnia zdrowe i przyjazne użytkowanie budynku