logo
Bloczek BS wieniec
Uzupełniający bloczek fundamentowy, keramzytobetonowy
Bloczek keramzytobetonowy na fundament o wysokości 12cm, który może być stosowany zarówno jako podstawowa ściana fundamentowa, jak i jej zwieńczenie.
Bloczek BS wieniec
Niewrażliwy na podciąganie kapilarne wody

Niewrażliwy na podciąganie kapilarne wody

Zastosowanie w mieszance odpowiednich frakcji keramzytu likwiduje efekt "podciągania wody", dzięki czemu ściana jest zawsze sucha

Szybkie murowanie na klej

Szybkie murowanie na klej

Dokładność wymiarów każdego wyprodukowanego pustaka oraz odpowiednia faktura jego powierzchni umożliwia zastąpienie zaprawy murarskiej klejem

Zamki pióro-wpust

Zamki pióro-wpust

Likwidacja spoiny pionowej przyspiesza i ułatwia prace murarskie, a ściana uzyskuje lepszą szczelność

Wysoka trwałość i stałość właściwości

Wysoka trwałość i stałość właściwości

Specjalnie dobrana mieszanka keramzyto-betonowa gwarantuje wysoką wytrzymałość i to niezależnie od warunków cieplno-wilgotnościowych

Bloczek fundamentowy stanowiący zwieńczenie ściany fundamentowej wykonanej z bloczka Liatop Start. Wykonany z keramzytobetonu o wysokości konstrukcyjnej 12cm, pozwala na uzyskanie odpowiedniej rzędnej bez konieczności docinania.

Bloczki mające wysokość konstrukcyjną równą połowie standardowego modułu systemu ściennego Czamaninek, które w połączeniu z bloczkami Liatop Start tworzą jednorodną ścianę fundamentową o stałych parametrach. Wytrzymałość na poziomie 10 MPa pozwala na konstruowanie z nich budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zasadzie bez jakichkolwiek ograniczeń. Mogą być stosowane również w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, jak i obiektach użyteczności publicznej czy niskich biurowcach. Podobnie, jak w przypadku bloczków Liatop Start, posiadają niewrażliwą na podciąganie kapilarne strukturę, przez co nie zatrzymują wody i utrzymują deklarowane właściwości niezależnie od warunków gruntowo-wodnych. Bloczki BS wieniec umożliwiają murowanie przy pomocy dedykowanego kleju na pióro i wpust, a dzięki uzupełnieniu o elementy o mniejszej długości (tzw. połówki i ćwiartki) zminimalizowana jest konieczność docinania bloczków.

Bloczek BS Wieniec
Wymiary Długość: 125, 250, 375 mm
Szerokość: 240 mm
Wysokość: 120 mm
Kategoria odchyłek wymiarów: D1
Masa 14 kg
Klasa wytrzymałości 10 N/mm2
Grupa elementu 1
Współczynnik przewodzenia ciepła I 0.830 W/m*K
Opór cieplny R 0.289 m2/K*W
Współczynnik przenikania ciepła U 2.178 W/m2*K

Bloczki fundamentowe uzupełniające BS wieniec posiadają certyfikat CE i podlegają stałej kontroli właściwości podczas produkcji. Deklarowane parametry bloczków zostały przedstawione w tabeli. Zachęcamy też do zapoznania się z kartą techniczną oraz katalogiem naszych pustaków i bloczków keramzytobetonowych. Projektantów zapraszamy natomiast do kontaktu – udostępnimy niezbędne dane i służymy pomocą w procesie projektowania z elementów na bazie keramzytu i keramzytobetonu.