logo

Czamaninek Cz 2B

Biała zaprawa klejąca do wykonania warstwy zbrojnej oraz mocowania płyt styropianowych
Zaprawa Czamaninek jest białą, cementową zaprawą klejącą, przeznaczoną do wykonywania warstwy zbrojnej w systemie Czamaninek. Nadaje się również do mocowania płyt styropianowych na wszystkich typowych, nosnych i równych podłożach mineralnych (betony, tynki, mury z cegieł, pustaków, elementów kamiennych, bloczków z betonu lekkiego.
Czamaninek Cz 2B
Łatwo urabialna

Łatwo urabialna

Doskonała przyczepność i elastyczność

Doskonała przyczepność i elastyczność

Wzmocniona włóknem

Wzmocniona włóknem

Duża wydajność

Duża wydajność

ZASTOSOWANIE

Zaprawa Czamaninek jest białą, cementową zaprawą klejącą, przeznaczoną do wykonywania warstwy zbrojnej w systemie Czamaninek. Nadaje się również do mocowania płyt styropianowych na wszystkich typowych, nosnych i równych podłożach mineralnych (betony, tynki, mury z cegieł, pustaków, elementów kamiennych, bloczków z betonu lekkiego.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia płyt styropianowych przed wykonaniem na nich warstwy zbrojnej powinna być równa, czysta, stabilna i odpylona, o ile płyty po przyklejeniu były szlifowane. W przypadku zastosowania zaprawy do mocowania płyt styropianowych, podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, czyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Jeśli podłoże jest zbyt chłonne należy je zagruntować. Do tych prac najlepiej stosować preparat gruntujący Czamaninek.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do naczynia z odmierzoną ilością wody i wymieszanie, aż do uzyskania jednorodnej masy, bez grudek. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowywać porcje, które będą zużyte w ciągu 2 godzin.

SPOSÓB UŻYCIA

Do przyklejania płyt styropianowych na równych podłożach, zaleca się nałożyć zaprawę na całą powierzchnię płyt izolacji i rozprowadzić ją pacą zębatą. W przypadku podłoża nierównego, zaprawę należy nakładać na płytę, aby utworzyła grube wałki wzdłuż jej brzegów, odległe o ok. 5 cm od krawędzi oraz 3 do 6 placków równomiernie rozmieszczonych na jej powierzchni. W efekcie min. 60% powierzchni płyty musi być skutecznie przyklejone do podłoża. Pionowe połączenia płyt powinny zachowywać układ mijankowy. Dalsze prace, tzn. ewentualne zastosowanie odpowiednich łączników, przeszlifowanie nierówności powierzchni płyt, układanie warstwy zbrojnej, można wykonywać nie wcześniej niż po 72 godzinach. W celu wykonania warstwy zbrojnej na powierzchnię przyklejonych płyt styropianowych, należy naciągnąć zaprawę o grubości min. 3 mm, rozprowadzić ją pacą zębatą i zatopić w niej siatkę zbrojącą. Zaleca się zatapiać ją pionowymi pasami i zaszpachlować na gładko tak, aby była całkowicie niewidoczna i jednocześnie nie stykała się bezpośrednio z płytami styropianowymi. Siatka powinna być napięta i całkowicie przykryta warstwą zaprawy min. 10 cm. Zalecane jest stosowanie siatek osłonowych na rusztowaniach. Gruntowanie powierzchni odpowiednim preparatem gruntującym można rozpocząć nie wcześniej niż po 72 godzinach. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE

Do wykonania warstwy zbrojnej ok. 3,0-4,0 kg/m2. Do przyklejania płyt ok. 4,0-5,0 kg/m2

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymagania- mi wynosi 12 miesięcy od daty produkjci umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Biała zaprawa klejąca Cz 2B
Proporcje mieszanki0,18 - 0,20 l wody na 1 kg zaprawy
4,50 - 5,00 l wody na 25 kg zaprawy
Temperatura podloza i otoczeniaod +5oC do +25oC