logo
AKU K3 18
Pustak ścienny z betonu lekkiego do ścian wewnętrznych i zewnętrznych
Wersja pustaka AKU z trzema rzędami komór, będąca podstawą systemu do wznoszenia budynków o ścianach konstrukcyjnych grubości zaledwie 18cm.
AKU K3 18
Porowata powierzchnia

Porowata powierzchnia

Wyraźna faktura powierzchni ułatwia tynkowanie oraz zwiększa przyczepność wykończenia do ściany

Zamki pióro-wpust

Zamki pióro-wpust

Likwidacja spoiny pionowej przyspiesza i ułatwia prace murarskie, a ściana ma lepszą izolacyjność termiczną

Ciepły

Ciepły

Zastosowanie keramzytu poprawia parametry izolacyjne ściany zarówno pod względem akumulacji ciepła jak i jego przenikania

Paroprzepuszczalny

Paroprzepuszczalny

Lekka mieszanka keramzyto-betonowa pozwala na naturalne "oddychanie" ściany co zapewnia zdrowe i przyjazne użytkowanie budynku

Pustak keramzytowy AKU K3 18 to kolejny krok w kierunku uzyskania wyższej efektywności. Celem firmy Czamaninek było stworzenie pustaka, który przy grubości zaledwie 18 cm, pozwoli na uzyskanie bardzo dobrej izolacyjność termicznej i akustycznej przegrody. Trzy rzędy komór umożliwiły uzyskanie współczynnika przewodzenia ciepła na poziomie 0.280 W/mK, dzięki czemu wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury spełnia przegroda ocieplona 15 cm wełny mineralnej lub styropianu, a stosując 20 cm wysokiej jakości izolacji termicznej osiągniemy standard domu pasywnego przy całkowitej grubości przegrody poniżej 40 cm.
Bloczek AKU K3 18
Wymiary Długość: 375 mm
Szerokość: 180 mm
Wysokość: 240 mm
Kategoria odchyłek wymiarów: D1
Masa 15 kg
Klasa wytrzymałości 4.0 N/mm2
Grupa elementu 1
Współczynnik przewodzenia ciepła I 0.280 W/m*K
Opór cieplny R 0.643 m2/K*W
Współczynnik przenikania ciepła U 1.230 W/m2*K

Mniejsza grubość ściany nie oznacza przy tym, że pustak keramzytowy AKU K3 18 charakteryzuje się niższą wytrzymałością na ściskanie. Dzięki odpowiedniemu dobraniu receptury udało się utrzymać ten parametr na poziomie 4.0 N/mm2. Również izolacyjność akustyczna jest na wysokim poziomie – badania w Instytucie Techniki Budowlanej (ITB) potwierdziły deklarowane 51 dB. Pustak AKU K3 18 polecamy szczególnie deweloperom, gwarantuje on uzyskanie większej powierzchni użytkowej przy utrzymaniu świetnych parametrów termicznych i akustycznych.

Pomimo mniejszej grubości, przegrody wykonane z pustaków AKU K3 18 charakteryzują się odpornością ogniową REI240, dlatego można je z powodzeniem stosować praktycznie w każdego typu budynkach. Uzupełnieniem systemu są nadproża z betonu lekkiego o grubości 17.5 cm i wysokości konstrukcyjnej 11.5 cm. Ich stosowanie niweluje mostki termiczne liniowe i poprawia komfort cieplny w domu lub mieszkaniu. Do konstruowania ścian fundamentowych dla systemu z pustakami AKU K3 18 zalecamy stosowanie Bloczka akustycznego 18 o wytrzymałości na ściskanie 14 N/mm2, umożliwiającego również murowanie na pióro i wpust przy użyciu dedykowanego kleju firmy Czamaninek. W ten sposób uzyskujemy spójny system konstrukcyjny na bazie keramzytu.