• Walizka z kuflami GRATIS!

  Promocja! Do każdego zamówienia samochodu ściany AKU (20 palet) dodawana jest walizka z kuflami Czamaninek GRATIS

  Walizka z kuflami GRATIS!
 • Nowe warunki handlowe

  W związku z dynamiczną zmianą cen surowców z dniem 01 listopada 2022 zmieniamy nasze warunki handlowe.

  Nowe warunki handlowe
 • ZALETY KERAMZYTU

  Poznaj materiał budownictwa przyszłości. Zdrowy, lekki i ciepły. Wypalany z gliny. Odporny na warunki atmosferyczny i przyjazny dla środowiska. Twoja budowa zasługuje na to co najlepsze....

  ZALETY KERAMZYTU
 • Stropy CZAMANINEK

  Oferujemy nowoczesne systemy stropowe w systemie Teriva w oparciu o inowacyjne - lekkie, ciepłe i ciche - pustaki Czamaninek K9 60/70 EU. Dostępny kompletny system.

  Stropy CZAMANINEK
 • Kształtki wieńcowe

  Nowość w naszej ofercie - kształtki KLB L 27/31 przeznaczone do stropów z płyt betonowych PS. Specjalnie wzmocniona konstrukcja i budowa bez szalunku. OSZCZĘDZAJ!!!

  Kształtki wieńcowe
 • AGROBUDOWNICTWO

  Budujesz czy modernizujesz - Twój majątek wymaga zastosowania najwyższej jakości materiału. Z myślą o nowoczesnych rolnikach i hodowcach firma Czamaninek ma w swojej ofercie produkty zaprojektowane na potrzeby agrobudownictwa.

  AGROBUDOWNICTWO
 • Fundament Liatop Start

  Dzięki zastosowaniu keramzytu oraz nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych udało nam się stworzyć bloczek większy i lżejszy od tradycyjnego bloczka betonowego. Od dziś stawianie fundamentów i ścian piwnicznych stało się proste i intuicyjne.

  Fundament Liatop Start
 • Kruszywo Keramzytowe

  W stałej ofercie najwyższej jakości kruszywo keramzytowe w różnych granulacjach. Idealny materiał izolacyjny i ogrodniczy. Dostępny luzem i w workach BigBag.

  Kruszywo Keramzytowe
 • Kominy PLEWA

  Ceramiczne, nowoczesne systemy kominowe PLEWA uzupełnione o bogatą ofertę pustaków wentylacyjnych. Standardowe wymiary i wieloletnie doświadczenie. Do zastosowania z różnymi systemami grzewczymi.

  Kominy PLEWA
 • Strop - tylko 20cm

  Nowość w naszej ofercie. Innowacyjny pustak stropowy o wysokości tylko 16cm.

  Strop - tylko 20cm
 • Belki sprężone SBS

  Belki stropowe o dużej nośności, lite i wytrzymałe. Bez konieczności gęstego żebrowania.

  Belki sprężone SBS
 • PRACUJ Z NAMI

  Dołącz do naszego zespołu i budują swoją karierę zawodową w nowoczesnej firmie. Szukamy konstruktorów i przedstawicieli!

  PRACUJ Z NAMI
 • Strop OGNIOODPORNY

  Bezpiecznie i oszczędnie!

  Strop OGNIOODPORNY
 • Rekomendacja LAFARGE

  Miło jest nam poinformować że zostaliśmy zaproszeni do udziału w programie "Jakość Rekomendowana przez Lafarge!"

  Rekomendacja LAFARGE

Instrukcja układania stropu

Bez względu na to czy swój strop planujesz wykonać samodzielnie czy też prace wykonywać go będzie wyspecjalizowana firma budowlana warto zapoznać się z materiałem jaki przygotowaliśmy w oparciu o nasze doświadczenie. Stosując się do naszych porad masz pewność, że układanie Twojego stropu będzie przebiegać bez problemów i niespodzianek a po jej zakończeniu będziesz cieszył się użytkownym budynkiem.

Informacje ogólne

Strop Czamaninek jest gęsto-żebrowym prefabrykowanym stropem belkowo – pustakowym. Strop ten składa się z kratownicowych belek stropowych z pasem dolnym zabetonowanym w stopce, pustaków wykonanych z keramzytobetonu i betonu monolitycznego C 20 / 25 wylewanego na budowie. Wysokość konstrukcyjna stropu wynosi 24 cm , rozstaw osiowy belek 60 lub 70 cm  a rozpiętość modularna 2 – 8 m. Uzupełnieniem stropu są : siatki stalowe , kształtki wieńcowe oraz kształtki żebra rozdzielczego. 

Pustaki stropowe Czamaninek  K9 70 EU i Czamaninek  K9 60 EU - rozstaw belek 

Pustaki i belki stropowe Czamaninek

 

 

Układanie kształtek wieńcowych zewnętrznych i wewnętrznych

Aby przyśpieszyć prace, zminimalizować koszty związane z wykonaniem wieńca oraz zapewnić solidną podstawę dla oparcia belek stropowych, do wykonywania stropów w systemie Czamaninek zalecamy  stosowanie kształtek wieńcowych KLB L (ze styropianem) i KLB C - Rys.1. Eliminuje to konieczność wykonywania deskowania (szalunku), zwiększa również izolacyjność termiczną wieńca. Kształtki umożliwiają równomierny rozkład obciążeń przekazywanych przez strop na mur oraz zapewniają doskonałą przyczepność betonu dzięki profilowanej powierzchni.  Rozstaw osiowy belek zależy od rodzaju stropu.  Systemy stropowe można łączyć.

Rys.1 . Strop oparty na ścianie dwuwarstwowej  i wewnętrznej z wykorzystaniem kształtek KLB L i KLB C.

Układanie i podpieranie belek stropowych

Belki należy układać w rozstawie 60 lub 70 cm w zależności od rodzaju stropu. Układając belki należy sprawdzić ich rozstaw przez ułożenie między nimi po jednym pustaku przy każdym końcu belki zachowując 5 mm  dylatacji z każdej strony belki . Najmniejsza długość oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosić 10 cm . Końce belek należy opierać na wcześniej wmurowanych kształtkach wieńcowych KLB L i KLB C. Przy oparciu belek dwustronnie, na ścianie lub podciągu, między czołami belek należy zachować odległość 3 cm . Podparcia stropu należy usuwać ostrożnie po stwardnieniu betonu, lecz nie wcześniej niż po 14 dniach od chwili zakończenia betonowania stropu.

Podpory montażowe umieszcza się w węzłach dolnego pasa belek w maksymalnym rozstawie 1,8 m .
Liczba podpór montażowych wynosi (Rys.2A):
- przy rozpiętości modularnej stropu LM ≤ 3,60 m – 1 podpora
- przy rozpiętości modularnej stropu 3,60 m < LM ≤ 5,40 m – 2 podpory
- przy rozpiętości modularnej stropu 5,40 m < LM ≤ 7,40 m – 3 podpory
- przy rozpiętości modularnej stropu LM ≥7,40 m – 4 podpory

Rys.2A . Sposób podpierania belek stropowych

Dla stropów o większych rozpiętościach, gdzie przekroczone są dopuszczalne ugięcia, zaleca się wykonanie montażu stropu z odwrotną strzałką, tj. wygięcie belek w górę . Wartość strzałki odwrotnej będzie zależała od rozpiętości stropu, jednak nie powinna przekraczać 1/300 L rozpiętości.


Rys. 2B - Wartość strzałki odwrotnej w zależności od rozpiętości stropu.

 

 

Układanie pustaków

Do wykonywania stropów należy stosować pustaki całe i niewyszczerbione, dotyczy to szczególnie wrębu dolnego. Drobne uszkodzenia trzeba wypełnić zaprawą cementową przed przystąpieniem do betonowania żeber i płyty, aby beton nie wlewał się do wnętrza pustaków, powodując zwiększenie masy stropu . Pustaki układa się szczelnie jeden obok drugiego, tak aby powierzchnie przylegały do siebie. Pustaki skrajne przy wieńcach żelbetowych i żebrach rozdzielczych powinny być od strony otworów zadeklowane, aby zabezpieczyć je przed wlewaniem się masy betonowej do środka. Pustaki deklowane dostarczane są w komplecie z sytemem stropowym CZAMANINEK. Ilość pustaków na palecie - 84 szt. (w tym 28 szt. deklowane).  Pustaki nie powinny opierać się na podporach stałych, na których układa się belki. Układanie pustaków należy prowadzić w jednym kierunku prostopadle do belek.  

Pustaki  należy rozsuwać zachowując odstęp od belki po 5 mm z każdej strony aby uzyskać rozstaw 60 cm lub 70cm, ponieważ pustak ma szerokość podstawy - 47 lub 57 cm.


Wieńce

Na obrzeżach stropów powinny być wykonane wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość konstrukcyjna stropu, oraz o szerokości nie mniejszej niż 18 cm. Wieńce równoległe do belek powinny mieć minimalną szerokość 12 cm. Zaleca się wykonywać wieńce opuszczone poniżej spodu belek na grubość co najmniej 4 cm. Zbrojenie wieńców powinno składać się z co najmniej 4ø12 ze stali klasy A-III. Strzemiona min ø 4.5 mm powinny być rozmieszczone w odstępach co 25 cm. Wieńce należy betonować równocześnie z betonowaniem stropu, zwracając szczególną uwagę na staranne wypełnienie betonem przestrzeni pod belką. Różne rodzaje wieńców pokazano na rysunku poniżej. Bardzo przydatne i ułatwiające montaż są kształtki wieńcowe CZAMANINEK - KLB L i KLB C.

Kształtki wieńcowe produkcji CZAMANINEK


Żebro rozdzielcze

Zgodnie z normą PN-EN 15037-1/2011 "Prefabrykaty z betonu. Belkowo-Pustakowe systemy stropowe . Część 1. Belki", w szczególnych przypadkach, jeżeli przyłożone obciążenia użytkowe są mniejsze od 2,5 kN /m2 a rozpiętość stropu w świetle jest mniejsza od 6 m, strop nie działa usztywniająco, oraz nie zachodzi potrzeba poprzecznego rozłożenia obciążeń - nie są wymagane żebra rozdzielcze . Jeżeli konieczne są żebra rozdzielcze to ich rozstaw powinien być mniejszy niż 2,5 m. Mimo, że norma nie zawsze zaleca wykonywanie żebra rozdzielczego, w praktyce zalecamy jego wykonanie (Rys. poniżej).

Dodatkowo żebra rozdzielcze są umieszczane w miejscach przyłożenia obciążeń skupionych.  Żebro rozdzielcze wykonuje się przez rozsunięcie na odległość 12 cm zaślepionych jednostronnie pustaków. Zbrojenie żeber rozdzielczych składa się z dwóch prętów górnego i dolnego o średnicy 12 mm. Pręty należy połączyć strzemionami o średnicy 4,5 mm rozstawionymi nie rzadziej niż co 40 cm. Pręty zbrojenia żeber rozdzielczych powinny być zakotwione w prostopadłych do tych żeber wieńcach lub podciągach. Przykładowe żebro rozdzielcze pokazano na rysunku (Rys. 5). Wysokość żebra powinna być równa wysokości stropu. 

Rys. 5 - Przykład wykonania żebra rozdzielczego.Żebra pod ścianki działowe równoległe do belek

Pod ścianki działowe, usytuowane równolegle do belek stropowych należy wykonać wzmocnione żebra stropowe. Wzmocnione żebra stropowe mogą być wykonane przez ułożenie dwóch belek kratownicowych obok siebie lub, jeżeli zachodzi potrzeba, przez wykonanie w stropie belki żelbetowej.

Rys. 6 - Przykładowe wykonanie żebra rozdzielczego pod ścianki działowe ułożone wzdłuż belek.


Wymian

  

Zbrojenie przypodporowe, siatki zbrojeniowe

Niezależnie od sposobu zamocowania belek na podporze, nawet mimo wystarczającej wytrzymałości stopu, aktualna norma zaleca stosowanie zbrojenia przypodporowego ze stali klasy A III w postaci siatek płaskich z prętów o przekroju Ø 4,0 oczka 20 x 20  tzw. maty na całości stropu oraz siatek zaginanych. Jest to dodatkowe zbrojenie w celu wykluczenia pęknięć, powodowanych głównie obciążeniami przypadkowymi. System CZAMANINEK oferuje ekonomiczne rozwiązanie tego wymogu w postaci siatek płaskich zgodnie z nową Normą nr. PN-EN 15037-1:2011 (Rys.7).

Rys. 7 - Siatka zaginana Z


Zakres stosowania siatek płaskich i zaginanych

Zgodnie z wymogami nowej normy nr. PN-EN 15037-1:2011
 

Czamaninek K-9 70EU - Zbrojenie siatką zbrojeniową Ø 4m

 
Czamaninek K-9 60/70EU - Zbrojenie matą zbrojeniową Ø 4mm (20x20) oraz siatkami zaginanymi Z (Rys. 7)

 

 

Betonowanie stropu

Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek i pustaków, oraz po zamontowaniu zbrojenia wieńców, mat stalowych i żeber rozdzielczych. Należy sprawdzić poprawność wykonania poprzednich czynności. Bezpośrednio przed betonowaniem należy ze stropu usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy (pustaki i belki) polać obficie wodą. Betonować należy jednocześnie belki, żebra, płytę i wieńce mieszanką betonową plastyczną. Betonowanie należy wykonać na całej rozpiętości posuwając się stopniowo w kierunku prostopadłym do belek.

W czasie betonowania należy zwracać szczególną uwagę na dokładne wypełnienie mieszanką betonową wszystkich przestrzeni, prawidłowe zagęszczenie betonu i należytą jego pielęgnację, zwłaszcza w okresie podwyższonej lub obniżonej temperatury powietrza.

Klasy betonu C 20 / 25 powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a wykonanie betonu powinno odpowiadać normie PN-EN 206-1:2003, Beton-Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

Wielkości strzemion dla stropów czamaninek | Zakładanie siatek

Strzmoiona dostępne w ofercie Czamaninek.
 

 

Badanie stropu

Badania należy przeprowadzić dla każdego wykonanego stropu. Rozróżnia się dwa typy badań:

• badanie odbioru częściowego,
• badanie odbioru końcowego.

Badanie odbioru częściowego powinno być wykonane przed przystąpieniem do betonowania stropu i powinno obejmować sprawdzenie:

• zgodności przygotowanego do betonowania stropu z dokumentacją techniczną,
• materiałów i elementów stropu,
• ułożenia belek, a w tym: prawidłowości oparcia belek na podporach podparcia
montażowego, poziomego ułożenia belek, rozstawu i równoległości belek,
• zbrojenia, średnicy i ułożenia,
• ułożenia pustaków.

Badanie odbioru końcowego należy wykonać po usunięciu podparcia montażowego oraz rozdeskowaniu tych miejsc stropu, które były wypełnione betonem np.: żeber.

Do tych badań należy sprawdzenie :
• wyglądu zewnętrznego zabetonowanego stropu,
• wklęsłości i wypukłości betonu w stropie,
• poziomego wykonania stropu,

Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić czy podpory stropu zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. W okresie niskich temperatur należy sprawdzić w dzienniku budowy czy w czasie betonowania stropu zostały zachowane wymagania zawarte w normie [2], oraz wymagania wytycznych wykonania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym przy temp. do -15,0 °C.

Opis badań
• Sprawdzenie zgodności przygotowanego do betonowania stropu z dokumentacją techniczną, polega na
porównaniu przez oględziny zewnętrzne i pomiary usytuowania belek, żeber, podciągów i wieńców .
• Sprawdzenie materiałów i elementów stropu polega na odszukaniu w dzienniku budowy i innych
dokumentach zapisów stwierdzających zgodność użytych materiałów i elementów, z wymaganiami norm.
• Sprawdzenie prawidłowości oparcia belek na podporach i podporach montażowych, polega na
oględzinach i pomiarach .
• Sprawdzenie poziomego ułożenia belek polega na poziomowaniu belek względem dowolnie obranego
punktu, np.: przy użyciu poziomicy rurkowej.
• Sprawdzenie rozstawu i równoległości belek
• Sprawdzenie zbrojenia polega na oględzinach i pomiarze z dokładnością do 1mm grubości zbrojenia
oraz porównaniu jego ilości z wymaganiami stropu.
• Porównanie wyników oględzin z wymaganiami dotyczącymi dylatacji pustaka względem belki (5mm)
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego stropu polega na oględzinach szczególnie dolnej płaszczyzny
pustaków i ocenie, czy nie są uszkodzone.

 

AKTUALNOŚCI

  16.03.2022

  Zmiana warunków handlowych

  Zmiana warunków handlowych - foto

  W związku z dynamiczną zmianą cen surowców z dniem 01 listopada 2022 zmieniamy nasze warunki handlowe. 

Galeria produktów

CZAMANINEK Producent Materiałów Budowlanych SP. z o.o.

Czamaninek 3, 87-875 Topólka

woj. kujawsko-pomorskie

tel.054 286 94 44, fax 054 286 90 18

czamaninek@wp.pl

NIP: 889-151-97-87